PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Schrijfacties Amnesty International Schrijfacties Amnesty InternationalCollege van Diakenen

Schrijfacties Amnesty International

In de zomertijd gaan velen meestal op vakantie en worden er daardoor geen schrijfacties van Amnesty International gehouden.
Hoe wrang het ook is. Gevangenen hebben nooit vakantie of wat voor ontspanning ook. Zij hebben o.a. doorlopend te maken met bedreiging en verveling.
Dit jaar is besloten de schrijfacties deze zomertijd door te laten gaan daar organisatoren van en deelnemers aan de schrijfacties veel thuisblijven vanwege het coronavirus.
Via de Nieuwsbrieven worden de Amnesty-brieven aangeboden. U kunt deze brieven na uitprinten zelf overschrijven en versturen.
Wilt u zelf een schrijfabonnement? Dan kunt u zich opgeven bij de Heer Cees Noordzij, emailadres: ceesnoordzij@hotmail.com. Hij zal u de brieven graag toesturen.
Voorlopig liggen er in de kerk geen Amnesty-brieven ter ondertekening. Dit om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
Hopelijk blijft u schrijven. Een uurtje van uw tijd kan veel betekenen. Als autoriteiten veel brieven krijgen kan het lot van gevangenen worden verbeterd of vrijlating mogelijk worden.
Aandacht voor en bekendheid van gevangenen is van levensbelang.

 
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
Oprichting Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal
 
Maandag 5 oktober 2015 is een belangrijke stap gezet om te komen tot de oprichting van een Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal.
De landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje bestaat vijf jaar en heeft inmiddels op ruim 60 plaatsen lokale stichtingen helpen oprichten.
In deze stichtingen staan “maatjes “ mensen met problematische schulden bij om er weer bovenop te komen. Ze helpen mensen om overzicht te krijgen in hun financiële situatie, maken samen met de aanvrager een plan van aanpak en gaan samen aan de slag om de schulden weg te werken. Ook als er nog geen grote schulden zijn, kan een “maatje” helpen om erger te voorkomen, bijvoorbeeld door de aanvrager te helpen met budgetteren. En als er professionele schuldsanering nodig blijkt, dan blijft het “maatje” betrokken.
De maatjes zijn vrijwilligers. Ze krijgen een training en worden gecertificeerd om op professionele wijze hulp te kunnen verlenen. Inmiddels heeft zich al een aantal kandidaat-maatjes aangemeld, evenals twee coördinatoren.
Op 5 oktober j.l. hebben acht kerken in de gemeente Rheden en Rozendaal samen met de landelijke vereniging een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een plaatselijke Stichting SchuldHulpMaatje. Er moeten nog meer stappen worden gezet,  voordat de Stichting een feit is, zoals het regelen van de financiering.
Naar verwachting zal in de loop van 2016 de Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal met zijn werk kunnen beginnen. De Diaconie heeft toegezegd de plaatselijke Stichting SchuldHulpMaatje jaarlijks financieel te zullen ondersteunen.
 
Nadere informatie bij: Erik Kool, voorzitter DIANA, tel.026-3611721
Erik.kool@kpnmail.nl of Dolf Mulder, Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Tel.0316-281999, dolf.mulder@hetnet.nl
 
Ghana Ghana
lees meer »
 
ghana ghana
lees meer »
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur
Aanmelden verplicht
U kunt een plaats reserveren voor deze dienst door te bellen naar de fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding kan elke dag tussen 9.00 en 18.00 uur en bij voorkeur uiterlijk tot 18:00 uur op de zaterdag voor de dienst. Reserveringen kunnen ook worden gedaan door het inspreken van de voicemail of het sturen van een e-mail (jcenhburgers@ziggo.nl). Wanneer u belt krijgt u direct te horen of er plaats is of niet. Tip: wacht niet te lang met bellen om zeker te zijn van een plaats. Weet dat we er alles aan zullen doen om u veilig te laten genieten van deze erediensten.  meer details

 
Petruskerk in coronaopstelling

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.