PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Begraafplaatsreglement Begraafplaatsreglement
Hieronder vindt u het plaatselijk begraafplaatsreglement.

Plaatselijk begraafplaatsreglement

 
 
Rechthebbenden gezocht Rechthebbenden gezocht

Hervormde Gemeente

Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost


RECHTHEBBENDEN GEZOCHT

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. (cvk) wil de administratie van de begraafplaats actualiseren.
Op grond van de wet moet van elk graf de rechthebbende bekend zijn. Zo kan er in geval van calamiteiten altijd contact gezocht worden met de nabestaanden van de overledene. Tevens zijn de gegevens voor het cvk van belang voor het innen van grafrechten/onderhoudskosten en voor de inrichting met het daarbij behorende beheer van de beschikbare ruimte op de begraafplaats.

De rechthebbende is degene die namens de familie het aanspreekpunt is voor het graf. Sinds de invoering van de digitale begraafplaatsadministratie in 2007 worden rechthebbenden geregistreerd. Voor die tijd gebeurde dat niet.
Graven zonder rechthebbende vervallen te zijner tijd aan de Hervormde Gemeente te Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. Om te voorkomen dat het cvk grafrechten laat vervallen of graven ruimt waarvoor nog belangstelling is, zoeken wij de rechthebbenden.
Deze oproep geldt voor zowel de rechthebbende als andere familieleden en inwoners die meer informatie hebben. Het cvk wil op deze manier iedereen in de gelegenheid stellen om te reageren om onwenselijke situaties te voorkomen.
Van een aantal graven zijn de grafrechten verlopen, het cvk wil de nabestaanden in de gelegenheid stellen om de grafrechten te verlengen. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om belangstelling voor de oudere graven te peilen.

Meer informatie
Als een rechthebbende van een graf zelf overlijdt, moet het grafrecht binnen twee jaar naar een nieuwe rechthebbende overgeschreven worden. Gebeurt dit niet, dan vervalt het graf met inachtneming van de grafrusttermijn aan de Hervormde Gemeente van Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O.
 
Bent u rechthebbende en verhuisd? Of familie van iemand die op deze begraafplaats is begraven en wilt u de grafrechten behouden of verkrijgen? Neem dan schriftelijk contact op met de beheerder via het volgende e-mailadres begraafplaatsspankeren@gmail.com of per brief aan Beheerder Begraafplaats, Overweg 49, 6956 AE Spankeren.
 

Aan de achterzijde van de grafsteen staat het grafnummer, wilt u dat bij de correspondentie ook vermelden.

lees meer »
 
Tarieven begraafplaats Spankeren 2020 Tarieven begraafplaats Spankeren 2020

Tarieven begraafplaats Spankeren 2020

lees meer »
 
 

Kerkdienst Laag-Soeren; Ontmoetingskerk Dieren
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur Ontmoetingskerk Dieren; 10.00 uur Laag-Soeren
meer details

 
Interieur Petruskerk Spankeren

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.