PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Contact Contact

 Adressenlijst, telefoonnummers en e-mailadressen van

Voorzitter kerkenraad:
F.H. Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail:
f.haandrikman@upcmail.nl


Predikant:
Vacature.

Secretaris (scriba):
F.H. Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail:
f.haandrikman@upcmail.nl


Notulist:
Berend Smits, Dennenhof 16, 6951 ML Dieren N.O.. Tel. 0313-421370
E-mail:
roosenberend@live.nl


Ouderling SPANKEREN (en buitengebieden):
Mevr. J. Kaal-van den Houten, Ed. v. Beinumlaan 8, 6952 CM Dieren.
Tel. 0313-421264.
E-mail: pieter.kaal@kpnplanet.nl

Pastoraal medewerkers SPANKEREN:
Anja Jonkers-Hartog, Kapperweg 2, 6956 CC Spankeren.
Tel. 0313-619217. E-mail: w.jonkers@online.nl

Dinie Haandrikman-Verhoef, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O.
Tel. 0313-422223. E-mail: f.haandrikman@upcmail.nl

Pastoraal medewerkers LAAG-SOEREN:
Mevr. J. de Vries, Noorderstraat 58 6953 CE Dieren. Tel. 0313-415464
E-mail:
jolandadevriesdieren@hotmail.com
Mevr. L. te Hennepe-Rauwerdink, Prof. Huetlaan 3, 6957 AP Laag-Soeren. Tel. 0313-619726
E-mail:
lrauwerdink@hotmail.com


Pastoraal medewerkers DIEREN N.O.: 
Triny Vosseberg, Olmenhof 5, 6951 MT Dieren N.O., Tel. 0313-423078


Beleidsouderling:
F.H. Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail: f.haandrikman@upcmail.nl

College van Diakenen:

Frens Vosseberg (voorzitter), Olmenhof 5, 6951MT te Dieren.
Tel.: 0313-423078. E-mail: f.vosseberg@chello.nl
Gert-Jan Meijer (diaconaal rentmeester), Olmenhof 9 6951MT te Dieren.
Tel.: 0313-421790. E-mail: gjmenemp@xs4all.nl
Diaconaal medewerkster: mevr. G. Vervelde-Wullink, Loohof 1,
6956 CM Spankeren. Tel. 06-2282 9093; E-mail: wullink@kpnmail.nl

Mevr. J. Kaal-van den Houten, Ed. v. Beinumlaan 8, 6952 CM Dieren.
Tel. 0313-421264.
E-mail: pieter.kaal@kpnplanet.nl

College van Kerkrentmeesters:
C. Verburg (voorzitter), Dorpsweg 71, 6956 AN Spankeren. Tel. 0313-414412
E-mail: cornelis.verburg@ziggo.nl

J. Hekkers (secretaris), Meidoornlaan 17, 6951 LN Dieren. Tel. 0313-416309
E-mail: h
ekkers17@kpnplanet.nl

J.C.  Burgers (penningmeester), Overweg 49, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-416504
E-mail:
jcenhburgers@ziggo.nl
Mevr. G. Eikelboom-Beumer, Harderwijkerweg 71, 6957 AC Laag-Soeren
Tel. 0313-619322; E-mail: ge@eikelboom.nl

Contactpersoon kerkenraad - Stichting Dorpskerk Spankeren
M. B. van Middelkoop, Beukenlaan 2, 6956 CB Spankeren. Tel. 0313-422689


Webbeheer: Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5, 6956 AE Spankeren
E-mail: b.vanmiddelkoop@chello.nl

 
Adres Spankerense kerk (Petruskerk):
Kerkweg 2, Spankeren


Adres Laag-Soerense kerk (Boskapel):
Eerbeekseweg 3, Laag-Soeren


Adres "De Kerkhorst":
Dorpsweg 65a, 6956 AN Spankeren. Tel. 0313-415699


Voor vragen over het huren van De Kerkhorst:
Timo Burgers, Bockhorstweg 8, 6956 CA Spankeren. Tel.: 0313-414125. Mobiel: (06) 30 07 54 68. E-mail: timoburgers@comveeweb.nl
Voor reserveringen: Bretta van Middelkoop-Slijkhuis. E-mail:
kerkhorst@gmail.com


Voor vragen over de verhuur voor kerkelijk gebruik van de Petruskerk in Spankeren:
C. Verburg. Tel. 0313-414412

Voor vragen over het huren van de Petruskerk in Spankeren:
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (secretaris Stichting Dorpskerk Spankeren), Overweg 5, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-415356 of per mail: 
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl


Voor vragen over het huren van de Boskapel in Laag-Soeren:
Mevr. M. Blanksma, Prof. Huetlaan 5a, 6957 AP Laag-Soeren. Tel. 0313-619459.
E-mail:
mieke@blanksma.org


Voor vragen met betrekking tot  het kerkhof:
J.C. Burgers. Tel. 0313-416504


Financieel administrateur:
Trijnie Gossink-Haandrikman, Rijnstraat 28, 6882 NA Velp.
Tel. 026-3641530. E-mail:
t.gossink01@gmail.com

Digitale nota's en gescande bonnetjes kunt u rechtstreeks indienen bij Trijnie Gossink-Haandrikman.

Bankrekening nummers:
NL41RABO 031.36.00.317 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Spankeren enz.
NL95INGB 000853753 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Spankeren enz.
NL49RABO 1337275123 t.n.v. Restauratiefonds
NL94RABO 031.36.00.139 t.n.v. Diaconie NH kerk Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O
.


Ledenadministratie:                                                                                   
Fred (F.H.) Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren. Tel.  0313-422223
E-mail: ledenadministratie.hg.spankeren@upcmail.nl


Organisten:
Ronald Brons, Henri Viottastraat 12, 6952 BJ Dieren. Tel. 0313-427127.
E-mail: ronaldbrons79@gmail.com

D. Goedhart, Magnolialaan 28, 6951 NV Dieren. Tel. 0313-496110
 
Kosters:
Gé Eikelboom-Beumer, Harderwijkerweg 71, 6957 AC Laag-Soeren. Tel. 0313-619322 
P. Kaal, Ed. v. Beinumlaan 8, 6952 CM Dieren. Tel. 0313-421264
F. Vosseberg, Olmenhof 5, 6951 MT Dieren. Tel.  0313-423078
H.J. van Middelkoop, Overweg 5, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-415356

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10.00 uur

Koffiedrinken in De Kerkhorst

meer details

 
Interieur Petruskerk Spankeren

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.