PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Contact Contact

 Adressenlijst, telefoonnummers en e-mailadressen van

Voorzitter kerkenraad:
F.H. Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail:
f.haandrikman@upcmail.nl


Predikant:
Mevr. ds. J. B. Quik-Verweij, Houtwal 46, 6971 GB Brummen. Tel. 0575-567778
E-mail: dominee@quik-verweij.nl

Secretaris (scriba):
T. A. van Ark, Pr. Irenelaan 14, 6951 AH Dieren. Tel.  0313-413728
E-mail:
herv.gem.spankeren@upcmail.nl

Notulist:
Berend Smits, Dennenhof 16, 6951 ML Dieren N.O.. Tel. 0313-421370
E-mail:
roosenberend@live.nl

Ouderling SPANKEREN (en buitengebieden):
Mevr. J. Kaal-van den Houten, Ed. v. Beinumlaan8, 6952 CM Dieren.
Tel. 0313-421264.
E-mail: pieter.kaal@kpnplanet.nl

Pastoraal medewerkers SPANKEREN:
Anja Jonkers-Hartog, Kapperweg 2, 6956 CC Spankeren.
Tel. 0313-619217. E-mail: w.jonkers@online.nl

Dinie Haandrikman-Verhoef, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O.
Tel. 0313-422223. E-mail: f.haandrikman@upcmail.nl

Pastoraal medewerkers LAAG-SOEREN:
Mevr. J. de Vries, Noorderstraat 58 6953 CE Dieren. Tel. 0313-415464
E-mail: jolandadevriesdieren@hotmail.com
Mevr. L. te Hennepe-Rauwerdink, Prof. Huetlaan 3, 6957 AP Laag-Soeren. Tel. 0313-619726
E-mail:
lrauwerdink@hotmail.com


Pastoraal medewerkers DIEREN N.O.: 
Roos ten Veen, Dennenhof 16, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-421370
E-mail: roosenberend@live.nl
Triny Vosseberg, Olmenhof 5, 6951 MT Dieren N.O., Tel. 0313-423078


Beleidsouderling:
F.H. Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail: f.haandrikman@upcmail.nl

College van Diakenen:
Vacature voorzitter
T. van Ark (penningmeester), Pr. Irenelaan 14, 6951 AH Dieren. Tel. 0313-413728
Diaconaal medewerkster: mevr. G. Vervelde-Wullink, Loohof 1,
6956 CM Spankeren. Tel. 06-2282 9093
E-mail: wullink@kpnmail.nl


College van Kerkrentmeesters:
C. Verburg (voorzitter), Dorpsweg 71, 6956 AN Spankeren. Tel. 0313-414412
E-mail: intexad@hetnet.nl

J. Hekkers (secretaris), Meidoornlaan 17, 6951 LN Dieren. Tel. 0313-416309
E-mail: h
ekkers17@kpnplanet.nl

J.C.  Burgers (penningmeester), Overweg 49, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-416504
E-mail:
jcenhburgers@ziggo.nl
Mevr. G. Eikelboom-Beumer, Harderwijkerweg 71, 6957 AC Laag-Soeren
Tel. 0313-619322
E-mail: ge@eikelboom.nl

Contactpersoon kerkenraad - Stichting Dorpskerk Spankeren
M. B. van Middelkoop, Beukenlaan 2, 6956 CB Spankeren. Tel. 0313-422689


Webbeheer: Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5, 6956 AE Spankeren
E-mail: b.vanmiddelkoop@chello.nl

 
Adres Spankerense kerk (Petruskerk):
Kerkweg 2, Spankeren


Adres Laag-Soerense kerk (Boskapel):
Eerbeekseweg 3, Laag-Soeren


Adres "De Kerkhorst":
Dorpsweg 65a, 6956 AN Spankeren. Tel. 0313-415699


Voor vragen over het huren van De Kerkhorst:
Hendrik-Jan en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-415356
E-mail:
kerkhorst@gmail.com


Voor vragen over de verhuur voor kerkelijk gebruik van de Petruskerk in Spankeren:
C. Verburg. Tel. 0313-414412

Voor vragen over het huren van de Petruskerk in Spankeren:
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (secretaris Stichting Dorpskerk Spankeren), Overweg 5, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-415356 of per mail: 
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl


Voor vragen over het huren van de Boskapel in Laag-Soeren:
Mevr. M. Blanksma, Prof. Huetlaan 5a, 6957 AP Laag-Soeren. Tel. 0313-619459.
E-mail:
mieke@blanksma.org


Voor vragen met betrekking tot  het kerkhof:
J.C. Burgers. Tel. 0313-416504


Financieel administrateur:
Trijnie Gossink-Haandrikman, Rijnstraat 28, 6882 NA Velp.
Tel. 026-3641530. E-mail:
t.gossink01@gmail.com
Digitale nota's en gescande bonnetjes kunt u rechtstreeks indienen bij Trijnie Gossink-Haandrikman.

Bankrekening nummers:
NL41RABO 031.36.00.317 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Spankeren enz.
NL95INGB 000853753 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Spankeren enz.
NL49RABO 1337275123 t.n.v. Restauratiefonds
NL94RABO 031.36.00.139 t.n.v. Diaconie NH kerk Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O
.


Ledenadministratie:                                                                                   
Fred (F.H.) Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren. Tel.  0313-422223
E-mail: ledenadministratie.hg.spankeren@upcmail.nl


Organisten:
Ronald Brons, Henri Viottastraat 12, 6952 BJ Dieren. Tel. 0313-427127.
E-mail: ronaldbrons79@gmail.com

D. Goedhart, Magnolialaan 28, 6951 NV Dieren. Tel. 0313-496110
 
Kosters:
Gé Eikelboom-Beumer, Harderwijkerweg 71, 6957 AC Laag-Soeren. Tel. 0313-619322 
P. Kaal, Ed. v. Beinumlaan 8, 6952 CM Dieren. Tel. 0313-421264
F. Vosseberg, Olmenhof 5, 6951 MT Dieren. Tel.  0313-423078
H.J. van Middelkoop, Overweg 5, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-415356

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00 uur
Tweede lijdenszondag meer details

 
Petruskerk in coronaopstelling

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.