PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Contact Contact

 Adressenlijst, telefoonnummers en e-mailadressen van


Predikant:
Ds. Ronald Heins, Warnsveldseweg 12, 7204 BD Zutphen
Telefoon/whatsapp: 06-33047002
E-mail: rwheins@kpnplanet.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Voorzitter kerkenraad:
Fred Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail:
f.haandrikman@upcmail.nl


Secretaris (scriba):
Wnd. Fred Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail:
pkn.spankeren@ziggo.nl


Notulist:
Berend Smits, Dennenhof 16, 6951 ML Dieren N.O.. Tel. 0313-421370
E-mail:
roosenberend@live.nl


Ouderling SPANKEREN (en buitengebieden):
Janneken Kaal-van den Houten, Ed. v. Beinumlaan 8, 6952 CM Dieren.
Tel. 0313-421264. E-mail: pieter.kaal@kpnplanet.nl


Pastoraal medewerkers SPANKEREN:
Anja Jonkers-Hartog, Kapperweg 2, 6956 CC Spankeren.
Tel. 0313-619217. E-mail: w.jonkers@online.nl

Dinie Haandrikman-Verhoef, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O.
Tel. 0313-422223. E-mail: f.haandrikman@upcmail.nl

Pastoraal medewerkers LAAG-SOEREN:
Jolanda de Vries-van Bronckhorst, Noorderstraat 58 6953 CE Dieren. Tel. 0313-415464
E-mail:
jolandadevriesdieren@hotmail.com
Lidy te Hennepe-Rauwerdink, Prof. Huetlaan 3, 6957 AP Laag-Soeren. Tel. 0313-619726
E-mail:
lrauwerdink@hotmail.com


Pastoraal medewerker DIEREN N.O.: 
Triny Vosseberg, Olmenhof 5, 6951 MT Dieren N.O., Tel. 0313-423078


Beleidsouderling:
Fred Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. Tel. 0313-422223
E-mail: f.haandrikman@upcmail.nl

College van Diakenen:

Frens Vosseberg (voorzitter), Olmenhof 5, 6951MT te Dieren.
Tel.: 0313-423078. E-mail: f.vosseberg@chello.nl
Gert-Jan Meijer (diaconaal rentmeester/penningmeester), Olmenhof 9 6951 MT te Dieren.
Tel.: 0313-421790. E-mail: gjmenemp@xs4all.nl
Diaconaal medewerkster: Gerrie Vervelde-Wullink, Loohof 1, 6956 CM Spankeren.
Tel. 06-2282 9093; E-mail: wullink@kpnmail.nl


College van Kerkrentmeesters:
Cees Verburg (voorzitter), Dorpsweg 71, 6956 AN Spankeren. Tel. 0313-414412
E-mail: cornelis.verburg@ziggo.nl

Hans Hekkers (secretaris), Meidoornlaan 17, 6951 LN Dieren. Tel. 0313-416309
E-mail: h
ekkers17@kpnplanet.nl

Jan Burgers (penningmeester), Overweg 49, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-416504
E-mail:
jcenhburgers@ziggo.nl
Eikelboom-Beumer, Harderwijkerweg 71, 6957 AC Laag-Soeren
Tel. 0313-619322; E-mail: ge@eikelboom.nl


Contactpersoon kerkenraad - Stichting Dorpskerk Spankeren
Ben van Middelkoop, Beukenlaan 2, 6956 CB Spankeren. Tel. 0313-422689


Webbeheer: Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5, 6956 AE Spankeren
E-mail: b.vanmiddelkoop@chello.nl

 
Adres Spankerense kerk (Petruskerk):
Kerkweg 2, Spankeren


Adres Laag-Soerense kerk (Boskapel):
Eerbeekseweg 3, Laag-Soeren


Adres "De Kerkhorst":
Dorpsweg 65a, 6956 AN Spankeren. Tel. 0313-415699


Verhuur van De Kerkhorst:
De Kerkhorst wordt verhuurd voor vergaderingen, diverse bijeenkomsten, condoleancebijeenkomsten, etc. De leden van de kerk kunnen De Kerkhorst ook huren voor privéaangelegenheden.

Voor meer informatie:
Timo Burgers, Bockhorstweg 8, 6956 CA Spankeren. Tel.: 0313-414125. Mobiel: (06) 30 07 54 68. E-mail:
timoburgers@comveeweb.nl
Voor reserveringen: Bretta van Middelkoop-Slijkhuis. E-mail:
kerkhorst@gmail.com


Voor vragen over de verhuur voor kerkelijk gebruik van de Petruskerk in Spankeren:
Cees Verburg. Tel. 0313-414412

Voor vragen over het huren van de Petruskerk in Spankeren:
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (secretaris Stichting Dorpskerk Spankeren), Overweg 5, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-415356 of per mail: 
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl


Voor vragen over het huren van de Boskapel in Laag-Soeren:
Mieke Blanksma-van Herwijnen, Prof. Huetlaan 5a, 6957 AP Laag-Soeren. Tel. 0313-619459.
E-mail:
mieke@blanksma.org


Voor vragen met betrekking tot het kerkhof:
Jan Burgers. Tel. 0313-416504


Financieel administrateur:
Trijnie Gossink-Haandrikman, Rijnstraat 28, 6882 NA Velp.
Tel. 026-3641530. E-mail:
t.gossink01@gmail.com

Digitale nota's en gescande bonnetjes kunt u rechtstreeks indienen bij Trijnie Gossink-Haandrikman.

Bankrekening nummers:
NL41RABO 031.36.00.317 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Spankeren enz.
NL95INGB 000853753 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Spankeren enz.
NL49RABO 1337275123 t.n.v. Restauratiefonds
NL94RABO 031.36.00.139 t.n.v. Diaconie NH kerk Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O
.


Ledenadministratie:                                                                                   
Fred Haandrikman, Dennenhof 4, 6951 ML Dieren. Tel.  0313-422223
E-mail: ledenadministratie.hg.spankeren@upcmail.nl


Organisten:
Ronald Brons, Henri Viottastraat 12, 6952 BJ Dieren. Tel. 0313-427127.
E-mail: ronaldbrons79@gmail.com

Dick Goedhart, Magnolialaan 28, 6951 NV Dieren. Tel. 0313-496110
 
Kosters:
Gé Eikelboom-Beumer, Harderwijkerweg 71, 6957 AC Laag-Soeren. Tel. 0313-619322 
Piet Kaal, Ed. v. Beinumlaan 8, 6952 CM Dieren. Tel. 0313-421264
Frens Vosseberg, Olmenhof 5, 6951 MT Dieren. Tel.  0313-423078
Hendrik-Jan van Middelkoop, Overweg 5, 6956 AE Spankeren. Tel. 0313-415356

terug
 
 

Kerkdienst Laag-Soeren; Ontmoetingskerk Dieren
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur Ontmoetingskerk Dieren; 10.00 uur Laag-Soeren
meer details

 
Interieur Petruskerk Spankeren

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.