PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Pastoraal team Pastoraal team

Pastoraat

Ons pastoraat-team bestaat uit zes pastorale medewerksters, een wijkouderling en een emeritus predikant die pastorale ondersteuning verleent nu we geen eigen predikant hebben. Dit komt omdat ds. Quik per 14 maart 2021 een beroep elders heeft aangenomen.
Onze Gemeente is ingedeeld in drie wijken:
Spankeren met het zogenaamde buitengebied
Laag-Soeren
Dieren Noord-oost.
Tijdelijk verloopt het contact als eerste via wijkouderling Janneken Kaal-van den Houten, Eduard van Beinumlaan 8, 6952CM te Dieren. Tel.: 0313 – 421264, e-mail: pieter.kaal@kpnplanet.nl.

Pastoraat vindt plaats waar mensen met aandacht en zorg voor elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde.
In de Bijbel wordt telkens de opdracht aan àlle mensen gegeven om in navolging van God en Jezus herders voor elkaar te zijn. Dat kan door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden onderling gebeuren.
Naast het beeld van de “herder” zijn er ook andere woorden en beelden in de Bijbel, die van betekenis zijn voor het pastoraat.
In de brieven in het Nieuwe Testament komen we herhaaldelijk het woordje “elkaar” tegen, bijvoorbeeld in Kolossenzen 3: 13 en 1 Petrus 4:10. We worden opgeroepen elkaar te bemoedigen, elkaar te stimuleren, voor elkaar te zorgen.
De wederkerigheid staat centraal.

We kunnen op verschillende momenten in het leven bezoek brengen:
  • Ernstige ziekte, rouw en verdriet
  • Huwelijksproblematiek, psychische en geestelijke nood
  • Pastorale gesprekken op verzoek
  • Geboorte bezoeken
  • Bijzondere jubilea 50 – 60jarig huwelijk
  • Bezoek nieuwingekomenen
  • Wijkontmoetingen verzorgen
Door de langdurige coronamaatregelen zijn er lange tijd nauwelijks bezoeken afgelegd om besmettingen te voor komen. Ter compensatie is meteen aan het begin van de coronacrisis, maart 2020, een telefooncirkel gestart om 75+ gemeenteleden regelmatig op te bellen en zo contact met elkaar te houden. Deze telefooncirkel voldoet nog steeds. Ook omdat kerkdiensten voornamelijk online gevolgd kunnen worden. Persoonlijke contacten worden node gemist.

Via ons kerkblad Kerkklanken wordt Lief en Leed gedeeld. Hierin worden ook jubilea van echtparen uit de Gemeente vermeld.
 
terug
 
 

Kerkdienst Laag-Soeren; Ontmoetingskerk Dieren
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur Ontmoetingskerk Dieren; 10.00 uur Laag-Soeren
meer details

 
Interieur Petruskerk Spankeren

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.