PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat in de kleinste gemeente met de langste naam: oog voor elkaar in Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noordoost
 
Ons pastorale team bestaat uit onze predikant, een wijkouderling en zeven pastorale medewerksters.

Onze gemeente is ingedeeld in drie wijken: Spankeren met het zogenaamde buitengebied, Laag-Soeren, Dieren Noordoost. Contact verloopt vaak als eerste via ds. J.B. Quik-Verweij, Houtwal 46, 6971 GB Brummen, tel. 0575-567778 (e-mail: ).
 
Als we in de kerk over pastoraat spreken gaat het om de levenshouding waartoe Christus ons heeft geroepen: dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad en dat we met het woord van God in ons hart geschreven náást elkaar zullen staan. Met andere woorden: een open oor en hart voor elkaar hebben, voor en met elkaar bidden, elkaar opzoeken, helpen, vasthouden, troosten en bemoedigen. Die pastorale opdracht willen we proberen vorm te geven in al het bezoekwerk dat wordt gedaan door onze predikant en het pastorale team.

We kunnen op verschillende schakelmomenten in het leven bezoek brengen: 
  • Ernstige ziekte, rouw en verdriet
  • Huwelijksproblematiek, psychische en geestelijke nood
  • Pastorale gesprekken op verzoek
  • Geboorte bezoeken
  • Bijzondere jubilea 50 – 60 jarig huwelijk
  • Bezoek nieuw-ingekomenen
  • Wijkontmoeting verzorgen

Soms wordt een bezoek gepland, soms is het iets spontaans. Soms horen we rechtsstreek wat erachter de voordeur speelt, soms komt het via via op ons bordje. Voor al het pastoraat geldt: meeleven willen we graag maar we kunnen niet zonder info van de pastoranten.  
 
In onze gemeente wordt bijzondere aandacht gegeven aan gemeenteleden die een huwelijksjubileum mogen vieren maar ook aan de oudere gemeenteleden. Het pastorale team bezoekt vooral gemeenteleden tussen de 85-90 jaar die jarig zijn geweest. Bij deze felicitatie wordt een bloemetje meegenomen. Onze dominee houdt pastoraal contact met de 90-plussers.
 
Voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden drie keer per jaar een Verjaardagsontmoeting gehouden. Met deze jarigen wordt op een door-de-weekse-middag  een gezellig samenzijn gepland inclusief koffie/thee en lekkers gevolgd door een broodmaaltijd. Ontmoeting en gesprek krijgen ruime aandacht. 

Dit jaar worden de verjaardagsontmoetingen gehouden op 27 maart, 3 juli en 20 november 2020. 

Via ons kerkblad Kerkklanken wordt lief en leed gedeeld. Hierin worden ook de jubilea van echtparen uit onze gemeente gemeld.  

terug
 
 

Witte Donderdag - geen dienst ivm coronavirus
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.00 uur
Dienst in de Ontmoetingskerk in Dieren te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

  meer details

 
Wij denken aan allen die slachtoffer zijn geworden van het coronavirus
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.