PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Samen Gedenken Samen Gedenken

Samen gedenken – “Steek een licht op”

Zondag 1 november 2020 van 15.00 uur  – 17.00 uur in en rond de Petruskerk in Spankeren

De laatste jaren is er meer behoefte om overledenen gezamenlijk te gedenken. Verdriet verbindt, of men gelovig is of niet. En juist in dit jaar is dat wel heel zichtbaar geworden en is het verlangen van veel mensen naar troost en steun een levensbehoefte geworden. Voor die nabijheid opent de Petruskerk voor iedereen haar deuren.

Er is gelegenheid om in de kerk een kaars aan te steken die meegenomen kan worden naar uw eigen herinneringsplek. Ook kunt u een naam in een gedenkboek laten opschrijven om zo de herinneringen aan uw dierbaren levend te houden. Voor koffie of thee wordt gezorgd en de digitale teksten en bijpassende muziek op het beeldscherm kan aansluiten bij de gevoelens van deze middag. De harpiste, Marja de Jong (Arnhem), bespeelt haar instrument twee keer vijftien minuten en wel om 15.30 uur en 16.15 uur.

Dat de kerk voor alle dorpsgenoten een ontmoetingsplek mag zijn!
 
ds. J.B. Quik-Verweij en Janneken Kaal (Hervormde Gemeente Spankeren)
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (Stichting Dorpskerk Spankeren)

Tot slot: wij ontvangen u vanzelfsprekend coronaproof. Uw naam wordt genoteerd, er is een looproute en natuurlijk staat er ook sanitaire handgel klaar. Bij meer dan 30 bezoekers vragen wij u even buiten te wachten. Zo “vechten” we samen op tegen corona.    
 
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat in de kleinste gemeente met de langste naam: oog voor elkaar in Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noordoost
 
Ons pastorale team bestaat uit onze predikant, een wijkouderling en zeven pastorale medewerksters.

Onze gemeente is ingedeeld in drie wijken: Spankeren met het zogenaamde buitengebied, Laag-Soeren, Dieren Noordoost. Contact verloopt vaak als eerste via ds. J.B. Quik-Verweij, Houtwal 46, 6971 GB Brummen, tel. 0575-567778 (e-mail: dominee@quik-verweij).
 
Als we in de kerk over pastoraat spreken gaat het om de levenshouding waartoe Christus ons heeft geroepen: dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad en dat we met het woord van God in ons hart geschreven náást elkaar zullen staan. Met andere woorden: een open oor en hart voor elkaar hebben, voor en met elkaar bidden, elkaar opzoeken, helpen, vasthouden, troosten en bemoedigen. Die pastorale opdracht willen we proberen vorm te geven in al het bezoekwerk dat wordt gedaan door onze predikant en het pastorale team.

We kunnen op verschillende schakelmomenten in het leven bezoek brengen: 
  • Ernstige ziekte, rouw en verdriet
  • Huwelijksproblematiek, psychische en geestelijke nood
  • Pastorale gesprekken op verzoek
  • Geboorte bezoeken
  • Bijzondere jubilea 50 – 60 jarig huwelijk
  • Bezoek nieuw-ingekomenen
  • Wijkontmoeting verzorgen

Soms wordt een bezoek gepland, soms is het iets spontaans. Soms horen we rechtsstreek wat erachter de voordeur speelt, soms komt het via via op ons bordje. Voor al het pastoraat geldt: meeleven willen we graag maar we kunnen niet zonder info van de pastoranten.  
 
In onze gemeente wordt bijzondere aandacht gegeven aan gemeenteleden die een huwelijksjubileum mogen vieren maar ook aan de oudere gemeenteleden. Het pastorale team bezoekt vooral gemeenteleden tussen de 85-90 jaar die jarig zijn geweest. Bij deze felicitatie wordt een bloemetje meegenomen. Onze dominee houdt pastoraal contact met de 90-plussers.
 
Voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden drie keer per jaar een Verjaardagsontmoeting gehouden. Met deze jarigen wordt op een door-de-weekse-middag  een gezellig samenzijn gepland inclusief koffie/thee en lekkers gevolgd door een broodmaaltijd. Ontmoeting en gesprek krijgen ruime aandacht. 

Dit jaar worden de verjaardagsontmoeting gehouden op 20 november 2020. 

Via ons kerkblad Kerkklanken wordt lief en leed gedeeld. Hierin worden ook de jubilea van echtparen uit onze gemeente gemeld.  

 
Steunpunt Coronahulp Steunpunt CoronahulpSteunpunt Coronahulp van start

MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp ), Stichting STOER, NIO (Netwerk Informele Ondersteuning), Radar Uitvoering Oost en de gemeenten Rheden en Rozendaal starten met het inrichten van een tijdelijk centraal Steunpunt Coronahulp.

Aanleiding zijn de maatregelen die zijn ingesteld vanwege het coronavirus. Veel inwoners hebben nu extra ondersteuning nodig, anderen willen juist graag helpen. Het Steunpunt Coronahulp start maandag 23 maart en helpt vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Inwoners die  extra ondersteuning kunnen gebruiken of deze juist bieden, kunnen vanaf maandag 23 maart op werkdagen tussen 09.30 en 15.00 uur bellen naar 026 – 370 70 70. Het gaat om bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen,
de hond uitlaten of gewoon het maken van een praatje via de telefoon. Het Steunpunt Coronahulp wil op deze manier vraag en aanbod bij elkaar brengen. Naast inwoners kunnen ook vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven
en andere samenwerkingspartners van dit punt gebruik maken. De deelnemende organisaties stellen mensen en middelen beschikbaar om het centraal steunpunt de komende periode te bemannen.
Hoe lang het steunpunt zijn werk blijft doen hangt af van het vervolg op de tot nu toe genomen maatregelen. 

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur
Aanmelden verplicht
U kunt een plaats reserveren voor deze dienst door te bellen naar de fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding kan elke dag tussen 9.00 en 18.00 uur en bij voorkeur uiterlijk tot 18:00 uur op de zaterdag voor de dienst. Reserveringen kunnen ook worden gedaan door het inspreken van de voicemail of het sturen van een e-mail (jcenhburgers@ziggo.nl). Wanneer u belt krijgt u direct te horen of er plaats is of niet. Tip: wacht niet te lang met bellen om zeker te zijn van een plaats. Weet dat we er alles aan zullen doen om u veilig te laten genieten van deze erediensten.  meer details

 
Petruskerk in coronaopstelling

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.