PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
BV Van Verhalen BV Van Verhalen

Carnaval met de BV Van Verhalen


De BV Van Verhalen zoekt naar verhalen over vasten en feesten in de bijbel.
In het zuiden van het land barst het carnaval weer los. Omdat carnaval verbonden is aan de vastentijd voor Pasen, heeft het feest vanouds een plek op de kerkelijke feestkalender.
In veel dorpen en steden waar carnaval gevierd wordt - soms trouwens ook boven de rivieren - is er een speciale kerkdienst voor de carnavalsvierders: de carnavalsmis. De viering is dan niet alleen een beetje opgeleukt, vaak staat alles op z'n kop.
Zou zoiets ondenkbaar zijn voor de protestantse gemeente in onze dorpen? Voor de meeste gelovigen is Aswoensdag het begin van de veertig dagen durende Vastentijd. In de katholieke kerken gebruikelijk en ook zijn er al oecumenische vieringen zoals in Dieren.
Hoe mensen die periode precies invullen, mogen ze tegenwoordig zelf weten.
En vasten kan op allerlei manieren: minder eten, snoep, koek, alcohol laten staan. Minder tv kijken of internetten of ‘op je mobiel zitten’. Heel bewust iets ‘laten staan’ om je daardoor extra te kunnen focussen op (het leven met) God.
De verhalenvertellers laten horen hoe er in de bijbel gevast en gefeest werd: In het Bijbelboek Esther was er al sprake van een soort verkleedfeest. Het vasten is een Bijbelse gewoonte en niet alleen in het Oude Testament.
Verschillende verhalen komen aan de orde met tussendoor muzikale intermezzo’s.
De Ontmoetingskerk in Dieren heet u hartelijk welkom op zondagavond 23 februari tussen 19.00 en 20.00 uur.
Napraten met koffie en de vraag: Welke betekenis heeft vasten voor U? 
 
Messy Church Dieren e.o. Messy Church Dieren e.o.
 
Joods Leerhuis Joods Leerhuis

JOODS LEERHUIS  DIEREN     -    Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel


Leerhuisavond

Het thema van de leerhuisavond is: ‘Hoe joods was Paulus?’
Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een Jood geweest, maar niet elke Jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus en hoe joods is zijn theologie? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat "joods" in de 1e eeuw CJ niet hetzelfde is als vandaag.
Het Jodendom van Paulus' tijd heeft bestaan uit groeperingen die er nu niet meer zijn, zoals de Sadduceeën, Farizeeën, Essenen en Hellenisten. Toch stond bij al deze groepen de Tora centraal in hun opvattingen en gemeenschapsleven. Hoe zit dat bij Paulus? Zijn zijn opvattingen over de Tora (de Wet) nog binnen het Jodendom van zijn tijd te plaatsen? Waar komen zijn ideeën over de Wet vandaan? Is er verschil tussen zijn eigen brieven en de voorstelling die Lukas van Paulus geeft in het boek Handelingen der Apostelen? En zijn de opvattingen in Paulus' brieven wel te rijmen met die van Jezus in de evangeliën? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen.
Deze avond wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.
Datum              donderdag 12 maart 2020
Plaats:             Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:         19.30 uur
Kosten:             5,00 euro
Contactadres:  ds. Henk Boonen, e-mail   tel: 0313 – 414160

 
 
Pianist(e) gezocht Pianist(e) gezocht

Pianist(e) gezocht voor het Kerkkoor Dieren

Onze huidige pianiste gaat ons koor verlaten en wij zijn nu dringend op zoek naar een nieuwe pianiste of pianist.
Als pianist(e) gaat u ons koor op de repetitieavonden ondersteunen met het instuderen van de te zingen liederen en als wij in een kerkdienst onze medewerking verlenen ondersteunt u het kerkkoor tijdens het zingen.
We zijn een 85 jarig enthousiast gemengd koor dat met plezier en humor samen met onze dirigent Ronald Brons nieuwe religieuze liederen instudeert. Ons koor repeteert wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren. We leveren gemiddeld 7 keer per jaar een bijdrage aan o.a. de erediensten in Dieren en Brummen. Als pianist(e) ontvangt u een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op met onze secretaris of voorzitter.

Joop Schellevis
Tel.0313-421510
Voorzitter: Stef Nieuwland
Tel 0313-420863/06 21595310
 
 

Anders-vieren dienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10.00 uur
Zangdienst meer details

 
Interieur kerk Spankeren


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.