PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Nieuwsbrief kerk 4 Nieuwsbrief kerk 4
Kerkdiensten via internet bekijken
Dank zij de techniek is het mogelijk om kerkdiensten via internet te bekijken. Zo ook van de lokale kerken als die van Dieren en Velp.
De Protestantse kerken van de Veluwezoom willen proberen om elke zondag een gezamenlijk meditatief moment uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl.
Daarnaast leeft het idee om op elke dag, van maandag t/m zaterdag, een kort avondgebed uit te zenden via dezelfde kanalen.
De gezamenlijke kerken en voorgangers zullen dit verzorgen.
De diensten die worden uitgezonden door de Ontmoetingskerk kunt u vinden op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
Die van de Protestantse gemeente uit Velp op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1252-Kerk-TV-Protestantse-Gemeente-te-Velp
U kunt deze uitzendingen ook op een later moment bekijken.


Omzien naar elkaar
Altijd, maar zeker in deze tijd, is het belangrijk dat we omzien naar elkaar.
Vooral ouderen en zwakkeren kunnen het nu moeilijk hebben.
Daarom een oproep om in uw omgeving (binnen en buiten de kerkelijke gemeente) te kijken wie evt. hulp zou kunnen gebruiken en daarmee (telefonisch) contact te leggen.
Misschien kunt u boodschappen doen voor hen, eten klaarmaken of een goed (telefonisch) gesprek hebben met hen.
In de bijlage zit een brief die u evt. bij mensen in de bus kunt doen.

Ook het Pastorale team van onze gemeente zal in de komende tijd extra aandacht geven aan zwakkeren en ouderen.
Wilt u een beroep op iemand doen dan kan dat:

Predikant - Ds. J.B. Quik-Verweij Houtwal 46, 6971 GB Brummen 0575-567778 E-mail: dominee@quik-verweij.nl

Spankeren
Ouderling - mevr. J. Kaal-van den Houten Ed. van Beinumlaan 8, 6952 CM Dieren 0313-421264
Pastoraal medewerker - mevr. J. C. Jonkers-Hartog Kappersweg 2, 6956 CC Spankeren 0313-619217
Pastoraal medewerker - mevr. D. Haandrikman-Verhoef Dennenhof 4, 6951 ML Dieren N.O. 0313-422223

Laag-Soeren
Pastoraal medewerker - mevr. J. de Vries Noorderstraat 58, 6953 CE Dieren 06-43787949
Pastoraal medewerker - mevr. L. te Hennepe-Rauwerdink Prof. Huetlaan 3, 6957 AP Laag-Soeren 0313-619726

Dieren N.O.
Pastoraal medewerker - mevr. R. ten Veen Dennenhof 16, 6951 ML Dieren N.O. 0313-421370
Pastoraal medewerker - mevr. T. Vosseberg Olmenhof 5, 6951 MT Dieren N.O. 0313-423078


Morgengebed

God, tot U roep ik nu de dag begint. Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen; ik kan het niet alleen.
In mij is het duister, maar bij U is licht. Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet.
Ik ben bang, maar bij U vind ik hulp, ik ben onrustig, maar bij U vind ik vrede.
In mij is bitterheid, maar bij U vind ik geduld, ik begrijp Uw wegen niet, maar U weet de rechte weg voor mij.

Vader in de hemel, lof en dank zij U voor de rust van de nacht
lof en dank zij U voor de nieuwe dag, lof en dank zij U voor al uw goedheid en trouw in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen, laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen. U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen. Ontferm U, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, Uw naam zij geprezen!

(auteur: Dietrich Bonhoeffer)

We zullen ons de komende tijd moeten aanpassen aan de omstandigheden, want we zijn er op een harde manier mee geconfronteerd dat we wel kunnen denken dat we alles kunnen regelen en beïnvloeden op deze aarde, maar een ‘simpel’ virusje leert ons weer dat dat niet zo is.
Misschien goed om weer even teruggeworpen te worden, met beide benen op de grond te staan en weer te realiseren wat echt belangrijk is in ons leven. Aandacht en liefde voor elkaar (en voor jezelf) daar gaat het nu even om en daar krijgen we nu alle gelegenheid voor.
Allen die gebukt gaan onder de effecten van het virus wensen we heel veel sterkte de komende periode.
Dat de God van Geloof, Hoop en Liefde u daarbij mag helpen.

Namens de kerkenraad,

Fred (F.H.) Haandrikman

(voorzitter kerkenraad/ beleidsouderling)
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
Tel. 0313-42 22 23
Mobiel 06-21 59 55 29
E-mail: herv.gemeentespankeren@ziggo.nl

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: herv.gemeentespankeren@ziggo.nl

 
terug
 
 

Geen dienst in eigen kerken
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
De dienst kan gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl

Als u de kerkdienst live mee wilt vieren, dat kunt u zich aanmelden via nummer 06-57385198.
Men heeft ruimte voor 60 kerkgangers: alle stoelen staan anderhalve meter van elkaar. En er is weer een begin gemaakt met (gedoseerd) zingen. 
  meer details

 
Petruskerk in coronaopstelling

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.