PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Schrijfacties Amnesty International Schrijfacties Amnesty InternationalSCHRIJFACTIES AMNESTY INTERNATIONAL

bestrijdt vervolging en beschermt vrijheid van meningsuiting
 
Een mens kan pas echt mens zijn en tot zijn of haar recht komen als hij of zij vrij is en de ruimte vindt om zichzelf te ontwikkelen, na te denken en een mening te vormen, te geloven en lief te hebben, kortom om zichzelf te zijn.
 
Als Nederlanders kennen wij het voorrecht samen te leven in een land waar veel kan en mag.  
Vele miljoenen mensen, levend op dezelfde wereld, vergaat het heel anders, zitten honderdduizenden achter de tralies vanwege hun etnische afkomst, hun politieke overtuiging, hun huidskleur, taal of geloof. Zij zijn gekooid en monddood gemaakt en ten prooi gevallen aan de willekeur van de machthebbers in hun land.
 
In het gegeven dat er zoveel mensen, eigenlijk zomaar, gevangen zitten ligt het bestaansrecht en de noodzaak van de internationale mensenrechtenorganisatie
Amnesty International.
Ook onze kerkgemeenschap ondersteunt de maandelijkse schrijfacties.
Op 28 juni a.s. liggen er in de hal van de kerk drie brieven om te ondertekenen. Voor ons een kleine moeite, voor veel gevangenen van levensbelang. 

 
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
Oprichting Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal
 
Maandag 5 oktober 2015 is een belangrijke stap gezet om te komen tot de oprichting van een Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal.
De landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje bestaat vijf jaar en heeft inmiddels op ruim 60 plaatsen lokale stichtingen helpen oprichten.
In deze stichtingen staan “maatjes “ mensen met problematische schulden bij om er weer bovenop te komen. Ze helpen mensen om overzicht te krijgen in hun financiële situatie, maken samen met de aanvrager een plan van aanpak en gaan samen aan de slag om de schulden weg te werken. Ook als er nog geen grote schulden zijn, kan een “maatje” helpen om erger te voorkomen, bijvoorbeeld door de aanvrager te helpen met budgetteren. En als er professionele schuldsanering nodig blijkt, dan blijft het “maatje” betrokken.
De maatjes zijn vrijwilligers. Ze krijgen een training en worden gecertificeerd om op professionele wijze hulp te kunnen verlenen. Inmiddels heeft zich al een aantal kandidaat-maatjes aangemeld, evenals twee coördinatoren.
Op 5 oktober j.l. hebben acht kerken in de gemeente Rheden en Rozendaal samen met de landelijke vereniging een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een plaatselijke Stichting SchuldHulpMaatje. Er moeten nog meer stappen worden gezet,  voordat de Stichting een feit is, zoals het regelen van de financiering.
Naar verwachting zal in de loop van 2016 de Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal met zijn werk kunnen beginnen. De Diaconie heeft toegezegd de plaatselijke Stichting SchuldHulpMaatje jaarlijks financieel te zullen ondersteunen.
 
Nadere informatie bij: Erik Kool, voorzitter DIANA, tel.026-3611721
Erik.kool@kpnmail.nl of Dolf Mulder, Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Tel.0316-281999, dolf.mulder@hetnet.nl
 
Ghana Ghana
lees meer »
 
ghana ghana
lees meer »
 
 

Geen dienst ivm Coronavirus
datum en tijdstip 31-05-2020 om 10.00 uur
Eerste Pinksterdag meer details

 
Pinksteren 31 mei 2020

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.