PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Nieuwsbrief 5 Nieuwsbrief 5

“Zo zeker als de mens gelooft, zo zeker hoopt hij.
En het is geen schande te hopen, grenzeloos te hopen.”
(auteur: Dietrich Bonhoeffer, protestantse held)


“Sociaal zijn” ten tijde van het Corona virus
Anderhalve meter afstand: dat wordt ons gevraagd. Deze Nieuwsbrief voldoet gelukkig aan deze eis. Daarom allereest een goedemiddag (of goedenavond/-morgen) aan u allen.

Deze week proberen we allemaal te wennen aan een ander ritme. Dat valt niet mee.
Het is duidelijk dat “mensen mensen nodig hebben” zoals mijn hoogleraar “Pastoraat” (prof. Ted van Gennep) schreef in het gelijknamig boekje en mij als student ook al leerde.
Ontmoeten kan opeens niet zo vaak en veel als anders. Gelukkig hebben we de moderne media mee: de telefoon is onmisbaar, mail helpt en internet geeft vertier.
Ik hoorde dat het computerspel “Minecraft” bij studenten opeens weer wordt gespeeld: met 60 man elkaar virtueel ontmoeten gebeurt opeens hier en nu.
Mijn collega Monica Schwarz (predikante in Almelo) gaf via een nieuwsbrief aan haar gemeenteleden ook tips.
Een van die tips geef ik door:  ga naar “Google Arts & Culture” https://artsandculture.google.com/ en u kunt op bezoek bij verschillende musea.
Zelf tip ik de luisterbieb https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html met de luisterboeken: app installeren, jezelf registeren en 3600 luisterboek zijn voor u (gratis) beschikbaar.
En wie nog een puzzel zoekt: “de Quikerie” heeft er verschillende op voorraad.
Dat krijg je als je fan van Jan van Haasteren bent en puzzels van hem hamstert op elke kerkenmarkt.  Ik lever deze bij u thuis voor de deur af. 


Kerkdiensten via internet bekijken
In onze kerken worden geen gewone kerkdiensten meer gehouden.
Dank zij de techniek is het nu mogelijk om kerkdiensten via internet te bekijken. Zo ook van de lokale kerken als die van Dieren en Velp.
De Protestantse kerken van de Veluwezoom willen proberen om elke zondag een gezamenlijk meditatief moment uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl zowel vanuit de Ontmoetingskerk als de Grote Kerk te Velp.
Daarnaast is afgesproken om elke woensdag bij toerbeurt een oecumenisch avondgebed uit te zenden via dezelfde kanalen.
De gezamenlijke kerken en voorgangers zullen dit verzorgen.
De diensten die worden uitgezonden door de Ontmoetingskerk kunt u vinden op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
Die van de Protestantse gemeente uit Velp op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1252-Kerk-TV-Protestantse-Gemeente-te-Velp
U kunt deze uitzendingen natuurlijk ook op een later moment bekijken. Via onderstaand rooster weet u wie u waar kunt verwachten.

Zondagen (diensten in de Ontmoetingskerk)
22-03-20 - 10.00 uur - voorganger Kees Bochanen
29-03-20 - 10.00 uur - voorganger Jantine Groenewold
05-04-20 - 10.00 uur - voorganger Joke Quik (Palmzondag)

Woensdagen
25-03-20 - 20.30 uur Ontmoetingskerk
01-04-20 - 20.30 uur Grote Kerk Velp

Stille week en Pasen
06-04-20 -19.30 uur - Velp - voorgangers gemeenteleden
07-04-20 -19.30 uur - Velp - voorgangers gemeenteleden
08-04-20- 20.30 uur - Ontmoetingskerk – voorganger Frans Ort
09-04-20 -19.30 uur - voorgangers Joke Quik en Kees Bochanen (Witte Donderdag)
10-04-20 -19.30 uur - voorganger Frans Ort (Goede Vrijdag)
11-04-20 -19.30 uur - voorganger Meinie Visser (Stille Zaterdag)
12-04-20- 10.00 uur - voorgangers Gert Jansen, Joke Quik en Kees Bochanen (Eerste Paasdag)

Voor degene die niet zo gemakkelijk met het internet overweg kunnen is het goed om nog te vermelden dat er elke zondag om 9:20 uur een Kapelviering is die wordt uitgezonden op TV via de EO op NPO 2.

Geef de kerk een gezicht
Al die lege stoelen in de kerk, dat is voor de voorganger niet leuk om teg
enaan te kijken.
Een Italiaanse priester bedacht hier iets op: hij vroeg de mensen een foto van zichzelf (een selfie) testuren en vulde daar de banken in zijn kerk mee.

Dat leek ons een goed idee. Daarom nodigen wij iedereen uit een foto van zichzelf op te sturen naar .
Gert Velsink (drukkerij) drukt dan de foto af en hangt die op een van stoelen in de Ontmoetingskerk.Afscheidsdienst Jaap van der List
Jaap: “Ik heb een mooi leven gehad

Op zondag 15 maart is hij ons voorgegaan. Hij verlangde naar gene zijde en heeft zijn rust gekregen.
Voor vele van ons is Jaap bekend als de vriendelijke reformwinkelier van het Callunaplein en als de sociale man die kerkte in Dieren en Spankeren.
Hij zong graag met het mannenkoor en was ook van de partij bij het koor van de Paulusmusical.
Ook was hij onmisbaar bij de bazaar en kerkenmarkt. Een helpende hand bood hij immers graag waar hij maar kon.  
Onnodig om te zeggen dat zijn naasten hem dus zal gaan missen.
In besloten kring is Jaap van der List donderdag 19 maart begraven naast de Petruskerk.
Omdat deze uitvaart door de omstandigheden anders was dan anders hoopt de familie later in de tijd nog een dankdienst te plannen.
Want het is goed ook in breder verband hem samen te gedenken, op de manier waarop Jaap van der List het bij leven had aangegeven.


Omzien naar elkaar
Altijd, maar zeker in deze tijd, is het belangrijk dat we omzien naar elkaar. Vooral ouderen en zwakkeren kunnen het nu moeilijk hebben.
Daarom een oproep om in uw omgeving (binnen en buiten de kerkelijke gemeente) te kijken wie evt. hulp zou kunnen gebruiken en daarmee (telefonisch) contact te leggen.
Misschien kunt u boodschappen doen voor hen, eten klaarmaken of een goed (telefonisch) gesprek hebben met hen.
In de bijlage zit een brief die u evt. bij mensen in de bus kunt doen.
Onze pastorale team zal ook in contact blijven met ouderen en zwakkeren in onze gemeente en hen regelmatig telefonisch spreken, voor zover dat gewenst en noodzakelijk is.
Omzien naar elkaar, daar gaat het nu om. Of zoals koning Willem Alexander vanavond zei: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”. 
lees meer »
 
Kerken Veluwezoom Kerken Veluwezoom

Kerken Veluwezoom en het coronavirus

Kerkdiensten op zondagmorgen
Het coronavirus maakt het onmogelijk om op zondagmorgen bij elkaar te komen.
Daarom zenden de Protestantse kerken aan de Veluwezoom (van Spankeren t/m Rozendaal)
op zondagmorgen een kerkdienst uit via internet. De diensten zijn te volgen op www.kerkdienstgemist.nl  De kerkdiensten worden uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren en vanuit de Grote kerk in Velp. U kunt ze rechtstreeks volgen op zondagmorgen vanaf 10.00 uur. U kunt de diensten ook later bekijken.


Avondgebed op woensdagavond
Om in deze onzekere tijd toch met elkaar verbonden te blijven houden de Protestantse kerken aan de Veluwezoom en de Eusebiusparochie gezamenlijk een Oecumenisch Avondgebed op woensdagavond om 20.30 uur. Ook deze avondgebeden worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl., vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren en vanuit de Grote Kerk in Velp. Woensdag 25 maart is de eerste uitzending vanuit Velp en daarna iedere week om en om. Ook deze avondgebeden kunt u later bekijken.

Geef de kerk een gezicht
Al die lege stoelen in de kerk, dat is voor de voorganger niet leuk om tegenaan te kijken. Een Italiaanse priester bedacht hier iets op: hij vroeg de mensen een foto van zichzelf (een selfie) te sturen en vulde daar de banken in zijn kerk mee.. Dat leek ons een goed idee. Stuur een foto van uzelf naar  We drukken dan de foto af en hangen die op een van stoelen in de Ontmoetingskerk. Geef de kerk een gezicht!
 
Steunpunt Coronahulp Steunpunt Coronahulp
 
Steunpunt Coronahulp Steunpunt CoronahulpSteunpunt Coronahulp van start

MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp ), Stichting STOER, NIO (Netwerk Informele Ondersteuning), Radar Uitvoering Oost en de gemeenten Rheden en Rozendaal starten met het inrichten van een tijdelijk centraal Steunpunt Coronahulp.

Aanleiding zijn de maatregelen die zijn ingesteld vanwege het coronavirus. Veel inwoners hebben nu extra ondersteuning nodig, anderen willen juist graag helpen. Het Steunpunt Coronahulp start maandag 23 maart en helpt vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Inwoners die  extra ondersteuning kunnen gebruiken of deze juist bieden, kunnen vanaf maandag 23 maart op werkdagen tussen 09.30 en 15.00 uur bellen naar 026 – 370 70 70. Het gaat om bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen,
de hond uitlaten of gewoon het maken van een praatje via de telefoon. Het Steunpunt Coronahulp wil op deze manier vraag en aanbod bij elkaar brengen. Naast inwoners kunnen ook vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven
en andere samenwerkingspartners van dit punt gebruik maken. De deelnemende organisaties stellen mensen en middelen beschikbaar om het centraal steunpunt de komende periode te bemannen.
Hoe lang het steunpunt zijn werk blijft doen hangt af van het vervolg op de tot nu toe genomen maatregelen. 

 
Nieuwsbrief kerk 4 Nieuwsbrief kerk 4
Beste gemeenteleden,

Ik kies geloof boven bezorgdheid.
Ik kies hoop boven zorgen.
Ik kies liefde boven angst.

Extra maatregelen i.v.m. het Corona virus
I.v.m. de aangescherpte richtlijnen van de overheid m.b.t. het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus, hebben we ook in onze kerkelijke gemeente de maatregelen aangescherpt.
Vanaf heden worden, tot 6 april a.s. alle kerkdiensten en ontmoetingen geannuleerd.

Het betreft de diensten op:
 • 22 maart in Laag-Soeren (ds. van Zoelen)
 • 29 maart in Spankeren (ds. Quik-Verweij)
 • 5 april Laag-Soeren (ds. Eldering- Jonckers Nieboer).
De ontmoetingen die komen te vervallen zijn:
 • Dinsdag 17 maart Basiscatechese Ontmoetingskerk
 • Dinsdag 17 maart Open Deur Kring De Kerkhorst
 • Woensdag 18 maart Wijkontmoeting 2.5 Dieren N-O
 • Vrijdag 20 maart Jij-en-ik –Kring Ontmoetingskerk
 • Maandag 23 maart HVG De Kerkhorst
 • Dinsdag 24 maart Moderamen Pastores Ontmoetingskerk
 • Dinsdag 24 maart Basiscatechese Ontmoetingskerk
 • Woensdag 25 maart Gemeenteavond (was al eerder komen te vervallen)
 • Donderdag 26 maart Klankborgroep Samen …. Gaan De Kerkhorst
 • Donderdag 26 maart Raad van Kerken Veluwezoom De Kerkhorst
 • Vrijdag 27 maart Verjaardagontmoeting 75+ De Kerkhorst
 • Dinsdag 31 maart Wijkontmoeting Dieren Zuid Oude Plataan
 • Dinsdag 31 maart Basiscatechese Ontmoetingskerk
 • Dinsdag 31 maart Gesprek over liturgie
Rouwdiensten worden wel gehouden maar alleen in kleine familiekring (1e graad mag alleen aanwezig zijn).
Het zijn ingrijpende maatregelen, vooral voor hen die nu rouwen over het verlies van een onlangs overleden dierbare (zie onderstaand bericht).

Alle voorbereidende zaken m.b.t. kerkdiensten, zoals het maken van de liturgische schikkingen, komen ook te vervallen.

Bericht van overlijden
Op zondag 15 maart is Jacob (Jaap) van der List,Vingerhoed 28 te Dieren overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Op de rouwkaart staat: ‘Ik heb een mooi leven gehad…’ Jaap.
Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt, als veel je wordt ontnomen, als je alles los moet laten, als je moet accepteren dat een ander je verzorgt, als het leven niet meer jouw leven is, dan komt de tijd dat het einde goed is.

Wij leven mee met Wil zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem lief hadden en wensen hen veel sterkte de komende dagen.
De uitvaartdienst zal in zeer kleine familiekring plaatsvinden op donderdag 19 maart in de kerk te Spankeren.
Op een nog nader te bepalen datum (ná 5 april) zal er een dankdienst voor zijn leven worden gehouden.
Als teken van meeleven kunt u natuurlijk altijd post sturen naar Vingerhoed 28, 6953BW Dieren. 
lees meer »
 
 

Geen dienst ivm coronavirus
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Wij denken aan allen die slachtoffer zijn geworden van het coronavirus
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.